Service

ServiceFastighetsägare har ansvar för taket. Både för att förhindra läckage och för att säkerställa arbetsmiljön på taket vid snöröjning och underhållsarbeten.

Vi gör gärna en besiktning av taket och föreslår åtgärder, såväl när det gäller åtgärder som utrustning.

Vi kan också svara för det löpandet underhållet av taket, rensa vattengångar och brunnar och åtgärda eventuella skador samt regelbunden kontroll och underhåll av bland annat brandventilation.

 

 

 

 

Tak-Tjänst i Norr AB – Garagevägen 2 - 943 31 Öjebyn - Tel: 070-5727350 - info@taktjanst.com